Đổi Server Nếu Không Load Được:

Chơi trong lớp với đám sinh